User Tools

Site Tools


09003-turbo-cailletii-la-gi

Turbo cailletii
Turbo cailletii 002.jpg

Turbo cailletii

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. cailletii
Danh pháp hai phần
Turbo cailletii
P. Fischer & Bernardi, 1857
Danh pháp đồng nghĩa

Turbo cailletii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Hình ảnh
  • 5 Chú thích
  • 6 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 37 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 4 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 36 m.[2]

  1. ^ Turbo cailletii P. Fischer & Bernardi, 1857. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo cailletii tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Turbo cailletii tại Wikimedia Commons

09003-turbo-cailletii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)