User Tools

Site Tools


09006-la-liga-1959-60-la-gi

La Liga 1959-60 là mùa giải thứ 29 của La Liga kể từ khi nó được thành lập. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

Vị trí các clb tham dự La Liga 1959–60
La Liga 1959-60 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1959-60 (quần đảo Canary)
09006-la-liga-1959-60-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)