User Tools

Site Tools


09007-t-n-th-i-nh-h-ng-la-gi

Tân Thới có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
  • Xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
  • Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
  • Xã cũ Tân Thới, thuộc huyện Lấp Vò (sau đổi tên thành huyện Thạnh Hưng), tỉnh Đồng Tháp. Năm 1984 bị giải thể, tách thành 2 xã Vĩnh Thới và Tân Hòa.
  • Xã cũ Tân Thới, thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Minh Hải. Thành lập năm 1979 tách ra từ xã Tân Lộc, đến năm 1987 thì bị giải thể, nhập vào xã Lộc Bắc. Nay tương ứng một phần xã Tân Lộc Bắc.
  • Xã cũ Tân Thới thuộc huyện Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1984 tách thành 2 xã Vĩnh Thới và xã Tân Hòa.
09007-t-n-th-i-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)