User Tools

Site Tools


09013-haliotis-fatui-la-gi

Haliotis fatui
Haliotis fatui 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. fatui
Danh pháp hai phần
Haliotis fatui
Geiger, 1999

Haliotis fatui là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis fatui Geiger, 1999. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis fatui tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis fatui tại Wikimedia Commons

09013-haliotis-fatui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)