User Tools

Site Tools


09015-enida-la-gi

Enida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) unplaced
Chi (genus) Enida
A. Adams, 1860
Loài điển hình
Enida japonica A. Adams, 1860
Danh pháp đồng nghĩa

Gibbula (Enida) Adams, 1860

Enida là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Enida gồm có:

  • Enida taiwanensis Z.Z. Dong, 2002[2]
  1. ^ Enida A. Adams, 1860. World Register of Marine Species, truy cập 8 tháng 9 năm 2010.
  2. ^ Enida taiwanensis Z.Z. Dong, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09015-enida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)