User Tools

Site Tools


09016-pyramidae-nodulifera-la-gi

Pyramidae nodulifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pyramidae
Loài (species) P. nodulifera
Danh pháp hai phần
Pyramidae nodulifera
Chemnitz

Pyramidae nodulifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Pyramidae nodulifera Chemnitz. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pyramidae nodulifera tại Wikispecies
09016-pyramidae-nodulifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)