User Tools

Site Tools


09019-granigyra-granulifera-la-gi

Granigyra granulifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Granigyra
Loài (species) G. granulifera
Danh pháp hai phần
Granigyra granulifera
Warén, 1992 [1]

Granigyra granulifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén A., 1992: New and little known "Skeneimorph" gastropods from the Mediterranean Sea and the adjacent Atlantic Ocean; Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-248
  2. ^ Granigyra granulifera Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Granigyra granulifera tại Wikispecies
09019-granigyra-granulifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)