User Tools

Site Tools


09026-haliotis-elegans-la-gi

Haliotis elegans
Haliotis elegans 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. elegans
Danh pháp hai phần
Haliotis elegans
Philippi, 1874
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Haliotis (Haliotis) elegans Philippi, R.A., 1844
  • Haliotis clathrata Lichtenstein, 1794 (invalid)

Haliotis elegans là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

H. elegans is đặc hữu của the waters off Tây Úc.[2]

  1. ^ a ă Haliotis elegans Philippi, 1844. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Oliver, A.P.H. (2004). Guide to Seashells of the World. Buffalo: Firefly Books. 23.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis elegans tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis elegans tại Wikimedia Commons

09026-haliotis-elegans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)