User Tools

Site Tools


09028-minolia-condei-la-gi

Minolia condei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Minolia
Loài (species) M. condei
Danh pháp hai phần
Minolia condei
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Minolia condei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Minolia condei Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Minolia condei tại Wikispecies
09028-minolia-condei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)