User Tools

Site Tools


09030-rossiteria-pseudonucleolus-la-gi

Rossiteria pseudonucleolus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Umboniinae
Chi (genus) Rossiteria
Loài (species) R. pseudonucleolus
Danh pháp hai phần
Rossiteria pseudonucleolus
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Rossiteria pseudonucleolus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Rossiteria pseudonucleolus Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Rossiteria pseudonucleolus tại Wikispecies
09030-rossiteria-pseudonucleolus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)