User Tools

Site Tools


09031-gaza-cubana-la-gi

Gaza cubana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Gaza
Loài (species) G. cubana
Danh pháp hai phần
Gaza cubana
Clench & Aguayo, 1940
Danh pháp đồng nghĩa[1]
Gaza superba cubana Clench & Aguayo, 1940 (danh pháp gốc)

Gaza cubana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Gaza cubana Clench & Aguayo, 1940. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gaza cubana tại Wikispecies
09031-gaza-cubana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)