User Tools

Site Tools


09032-granigyra-limata-la-gi

Granigyra limata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Granigyra
Loài (species) G. limata
Danh pháp hai phần
Granigyra limata
(Dall, 1889)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Cyclostrema limatum Dall, 1889 (danh pháp gốc)
  • Ganesa limata (Dall, 1889)

Granigyra limata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Granigyra limata (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Granigyra limata tại Wikispecies
09032-granigyra-limata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)