User Tools

Site Tools


09034-turbo-chinensis-la-gi

Turbo chinensis
Turbo chinensis 01.JPG

shells of Turbo chinensis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Batillus
Loài (species) T. chinensis
Danh pháp hai phần
Turbo chinensis
Ozawa & Tomida, 1995
Danh pháp đồng nghĩa
  • Turbo (Batillus) chinensis Ozawa & Tomida, 1995
  • Turbo (Batillus) cornutus chinensis Ozawa & Tomida, 1995

Turbo (Batillus) chinensis là một loài ốc biển, a marine gastropod mollusc trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

  1. ^ Turbo (Batillus) chinensis Ozawa & Tomida, 1995 . World Register of Marine Species, truy cập 15 tháng 6 năm 2010.
  • Williams, S.T. (2007). Origins and diversification of Indo-West Pacific marine fauna: evolutionary history and biogeography of turban shells (Gastropoda, Turbinidae). Biological Journal of the Linnean Society, 2007, 92, 573–592

Phương tiện liên quan tới Turbo chinensis tại Wikimedia Commons

09034-turbo-chinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)