User Tools

Site Tools


09040-minolia-caifassii-la-gi

Minolia caifassii
Minolia caifassii 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Minolia
Loài (species) M. caifassii
Danh pháp hai phần
Minolia caifassii
Carmagna, 1888

Minolia caifassii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Minolia caifassii Carmagna, 1888. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Minolia caifassii tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Minolia caifassii tại Wikimedia Commons

09040-minolia-caifassii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)