User Tools

Site Tools


09044-akritogyra-curvilineata-la-gi

Akritogyra curvilineata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Akritogyra
Loài (species) A. curvilineata
Danh pháp hai phần
Akritogyra curvilineata
Warén, 1992

Akritogyra curvilineata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Akritogyra curvilineata Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Akritogyra curvilineata tại Wikispecies
09044-akritogyra-curvilineata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)