User Tools

Site Tools


09046-mikro-chi-c-bi-n-la-gi

Mikro
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Mikro
Waren, 1996
Loài điển hình
Mikro globulus Warén, A., 1996

Mikro là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Mikro gồm có:

  • Mikro giustii (Bogi & Nofroni, 1989)[2]
  • Mikro globulus Warén, 1996[3]
  1. ^ Mikro Waren, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Mikro giustii (Bogi & Nofroni, 1989). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Mikro globulus Warén, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
09046-mikro-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)