User Tools

Site Tools


09047-turbo-chrysostomus-la-gi

Turbo chrysostomus
Turbo chrysostomus 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo (động vật chân bụng)
Phân chi (subgenus) Marmarostoma
Loài (species) T. chrysostomus
Danh pháp hai phần
Turbo chrysostomus
Linnaeus, 1758
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Turbo (Marmarostoma) chrysostomus Linnaeus, 1758
  • Turbo echinatus Gmelin, 1791

Turbo chrysostomus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Turbo chrysostomus Linnaeus, 1758. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo chrysostomus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Turbo chrysostomus tại Wikimedia Commons

09047-turbo-chrysostomus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)