User Tools

Site Tools


09049-t-n-ph-t-n-ph-ng-la-gi

Tân Phú là một xã thuộc huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Mục lục

 • 1 Vị trí địa lý
 • 2 Điều kiện tự nhiên
 • 3 Hành chính
 • 4 Giáo dục y tế
 • 5 Kinh tế xã hội
 • 6 Lịch sử
  • 6.1 Tân Phú, huyện Gò Công
  • 6.2 Tân Phú, huyện Gò Công Tây
  • 6.3 Tân Phú, huyện Tân Phú Đông
 • 7 Chú thích

Địa giới của xã Tân Phú:

 • phía Đông giáp
 • phía Tây giáp
 • phía Nam giáp
 • phía Bắc giáp

Tân Phú, huyện Gò Công[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Thới thuộc huyện Gò Công từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[2].

 • Quyết định số 77-CP[1] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, huyện lị của huyện Gò Công.

Tân Phú, huyện Gò Công Tây[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Phú thuộc huyện Gò Công Tây từ ngày 13 tháng 04 năm 1979[2] đến ngày 21 tháng 01 năm 2008[3].

 • Quyết định số 155-CP[2] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Phú thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
 • Nghị định 07/2002/NĐ-CP[4] ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về việc trích một phần diện tích và dân số xã Tân Phú, xã Tân Thới, xã Phú Thạnh, huyện Gò Công Đông để thành lập xã Tân Thạnh thuộc các huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang

Tân Phú, huyện Tân Phú Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Tân Phú thuộc huyện Tân Phú Đông từ ngày 21 tháng 01 năm 2008[3] đến nay.

 • Nghị định 09/2008/NĐ-CP[3] ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc chuyển xã Tân Phú thuộc huyện Gò Công Tây về huyện Tân Phú Đông quản lý.
 1. ^ a ă Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
 2. ^ a ă â Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành
 3. ^ a ă â Nghị định 09/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
 4. ^ Nghị định 07/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
09049-t-n-ph-t-n-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)