User Tools

Site Tools


09052-cyprinion-microphthalmum-la-gi

Cyprinion microphthalmum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Actinopterygii
Bộ (ordo) Cypriniformes
Họ (familia) Cyprinidae
Chi (genus) Cyprinion
Loài (species) C. microphthalmum
Danh pháp hai phần
Cyprinion microphthalmum
Krupp, 1983

Cyprinion microphthalmum là một loài cáy vây tia trong chi Cyprinion. Loài này có một phân loài Cyprinion microphthalmum microphthalmum.

  • Thông tin "Cyprinion microphthalmum" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
  • Dữ liệu liên quan tới Cyprinion microphthalmum tại Wikispecies
09052-cyprinion-microphthalmum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)