User Tools

Site Tools


09054-haliotis-dissona-la-gi

Haliotis dissona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. dissona
Danh pháp hai phần
Haliotis dissona
(Iredale T., 1929)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Haliotis (Haliotis) dissona (Iredale T., 1929)
  • Sanhaliotis dissona Iredale, 1929

Haliotis dissona là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis dissona (Iredale, 1929). World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis dissona tại Wikispecies
09054-haliotis-dissona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)