User Tools

Site Tools


09055-asthelys-la-gi

Asthelys
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Chi (genus) Asthelys
Quinn, 1987[1]
Loài điển hình
Basilissa munda Watson, R.B., 1879

Asthelys là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[2]

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Các loài thuộc chi Asthelys bao gồm:

  • Asthelys mundus (Watson, 1879)[3]
  • Asthelys spiralis Smith[4]
  1. ^ Quin 1987. A revision of the Seguenziacea Verrill, 1884 (Gastropoda: Prosobranchia). II. The new genera Hadroconus, Rotellenzia, and Asthelys. Nautilus 10 I (2): 59-68
  2. ^ Asthelys Quinn, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Asthelys mundus (Watson, 1879). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Asthelys spiralis Smith. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09055-asthelys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)