User Tools

Site Tools


09056-akritogyra-helicella-la-gi

Akritogyra helicella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Akritogyra
Loài (species) A. helicella
Danh pháp hai phần
Akritogyra helicella
Warén, 1993

Akritogyra helicella là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Akritogyra helicella Warén, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Akritogyra helicella tại Wikispecies
09056-akritogyra-helicella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)