User Tools

Site Tools


09057-granigyra-pruinosa-la-gi

Granigyra pruinosa
Granigyra pruinosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Granigyra
Loài (species) G. pruinosa
Danh pháp hai phần
Granigyra pruinosa
(Jeffreys, 1883) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Ganesa pruinosa Jeffreys 1883 (original combination)

Granigyra pruinosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Jeffreys J. G., 1878-1885: On the mollusca procured during the H. M. S. "Lightning" and "Porcupine" expedition; Proceedings of the Zoological Society of London Part 1 (1878): 393-416 pl. 22-23. Part 2 (1879): 553-588 pl. 45-46 [ottobre 1879]. Part 3 (1881): 693-724 pl. 61. Part 4 (1881): 922-952 pl. 70-71 [1882]. Part 5 (1882): 656-687 pl. 49-50 [1883]. Part 6 (1883): 88-115 pl. 19-20. Part 7 (1884): 111-149 pl. 9-10. Part 8 (1884): 341-372 pl. 26-28. Part 9 (1885): 27-63 pl. 4-6
  2. ^ Granigyra pruinosa (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Granigyra pruinosa tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Granigyra pruinosa tại Wikimedia Commons

09057-granigyra-pruinosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)