User Tools

Site Tools


09063-lissotestella-consobrina-la-gi

Lissotestella consobrina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Lissotestella
Loài (species) L. consobrina
Danh pháp hai phần
Lissotestella consobrina
Powell 1940
Danh pháp đồng nghĩa
Lissotesta consobrina Powell 1940

Lissotestella consobrina là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09063-lissotestella-consobrina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)