User Tools

Site Tools


09064-haliotis-discus-la-gi

Haliotis discus
Haliotis discus.jpg

Dorsal view of a shell of H. discus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. discus
Danh pháp hai phần
Haliotis discus
Reeve, 1846
Danh pháp đồng nghĩa

Haliotis (Haliotis) discus discus Reeve, 1846

Haliotis discus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

H. discus is đặc hữu của the waters off Nhật Bản and miền đông châu Á.[2]

  1. ^ Haliotis discus Reeve, 1846. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Oliver, A.P.H. (2004). Guide to Seashells of the World. Buffalo: Firefly Books. 18.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis discus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis discus tại Wikimedia Commons

09064-haliotis-discus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)