User Tools

Site Tools


09066-microgaza-konos-la-gi

Microgaza konos
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Microgaza
Loài (species) M. konos
Danh pháp hai phần
Microgaza konos
Vilvens, 2009[1]

Microgaza konos là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2009). Novapex 10 (3): 69-96. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Microgaza konos Vilvens, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Microgaza konos tại Wikispecies
09066-microgaza-konos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)