User Tools

Site Tools


09068-akritogyra-similis-la-gi

Akritogyra similis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Akritogyra
Loài (species) A. similis
Danh pháp hai phần
Akritogyra similis
(Jeffreys, 1883)

Akritogyra similis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Akritogyra similis (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Akritogyra similis tại Wikispecies
09068-akritogyra-similis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)