User Tools

Site Tools


09070-mikro-globulus-la-gi

Mikro globulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Mikro (gastropod)
Loài (species) M. globulus
Danh pháp hai phần
Mikro globulus
Warén, 1996

Mikro globulus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Mikro globulus Warén, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Mikro globulus tại Wikispecies
09070-mikro-globulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)