User Tools

Site Tools


09071-turbo-cornutus-la-gi

Turbo cornutus
Turbo cornutus 1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Phân chi (subgenus) Batillus
Loài (species) T. cornutus
Danh pháp hai phần
Turbo cornutus
Lightfoot, 1786
Danh pháp đồng nghĩa

Turbo cornutus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Hooper, R (2007). "Horned turban shell", Japan Times, The, Retrieved on 2010-07-06

Phương tiện liên quan tới Turbo cornutus tại Wikimedia Commons

09071-turbo-cornutus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)