User Tools

Site Tools


09078-lissotestella-caelata-la-gi

Lissotestella caelata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Lissotestella
Loài (species) L. caelata
Danh pháp hai phần
Lissotestella caelata
Powell, 1937
Danh pháp đồng nghĩa
Lissotesta caelata Powell, 1937

Lissotestella caelata là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09078-lissotestella-caelata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)