User Tools

Site Tools


09079-haliotis-dalli-la-gi

Haliotis dalli
Haliotis dalli 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. dalli
Danh pháp hai phần
Haliotis dalli
Henderson J.B., 1915
Danh pháp đồng nghĩa

Haliotis (Padollus) dalli Henderson J.B., 1915

Haliotis dalli là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis dalli Henderson, 1915. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis dalli tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis dalli tại Wikimedia Commons

09079-haliotis-dalli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)