User Tools

Site Tools


09080-calliobasis-la-gi

Calliobasis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Tông (tribus) Fluxinellini
Chi (genus) Calliobasis
Loài điển hình
Basilissa bombax Cotton & Godfrey, 1938

Calliobasis là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[1]

Các loài trong chi Calliobasis gồm có:

  • Calliobasis lapulapui Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[2]
  • Calliobasis magellani Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[3]
  1. ^ Calliobasis . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliobasis lapulapui Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Calliobasis magellani Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09080-calliobasis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)