User Tools

Site Tools


09081-archiminolia-iridescens-la-gi

Archiminolia iridescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Microgaza
Loài (species) A. iridescens
Danh pháp hai phần
Archiminolia iridescens
(Habe, 1968)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Ethaliopsis iridescens Habe, 1961
  • Microgaza iridescens (Habe, 1961)

Archiminolia iridescens là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Microgaza iridescens (Habe, 1968). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Archiminolia iridescens tại Wikispecies
09081-archiminolia-iridescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)