User Tools

Site Tools


09082-iheyaspira-la-gi

Iheyaspira
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) unplaced
Chi (genus) Iheyaspira
Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000
Loài điển hình
Iheyaspira lequios Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000

Iheyaspira là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Iheyaspira gồm có:

  • Iheyaspira lequios Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000[2]
  1. ^ Iheyaspira Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 8 tháng 9 năm 2010.
  2. ^ Iheyaspira lequios Okutani, Sasaki & Tsuchida, 2000. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09082-iheyaspira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)