User Tools

Site Tools


09083-oxystele-sinensis-la-gi

Oxystele sinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Oxystele
Loài (species) O. sinensis
Danh pháp hai phần
Oxystele sinensis
(Gmelin, 1791) [1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Diloma sinensis (Gmelin, 1791)
  • Oxystele capensis (Gmelin, 1791)
  • Trochus sinensis Gmelin, 1791

Oxystele sinensis, common name the pink-lipped topshell, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gmelin, Syst. Nat., xiii, p. 3583.
  2. ^ a ă Oxystele sinensis (Gmelin, 1791). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Oxystele sinensis tại Wikispecies
09083-oxystele-sinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)