User Tools

Site Tools


09084-ethminolia-nektonica-la-gi

Ethminolia nektonica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Ethminolia
Loài (species) E. nektonica
Danh pháp hai phần
Ethminolia nektonica
(Okutani, 1961)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Solariella nektonica Okutani, 1961
  • Solariella nektonica tajimensis Okutani & Sakurai, 1968

Ethminolia nektonica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Ethminolia nektonica (Okutani, 1961). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Ethminolia nektonica tại Wikispecies
09084-ethminolia-nektonica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)