User Tools

Site Tools


09085-guildfordia-la-gi

Guildfordia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Guildfordia gồm có:

  1. ^ Guildfordia Gray, 1850. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Guildfordia aculeata Kosuge, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Guildfordia radians Dekker, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Guildfordia superba Poppe, Tagaro & Dekker, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Guildfordia tagaroae Alf & Kreipl, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Guildfordia triumphans (Philippi, 1841). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Guildfordia yoka Jousseaume, 1888. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
09085-guildfordia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)