User Tools

Site Tools


09087-lunella-coronata-la-gi

Lunella coronata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Loài này có kích thước giữa 20 mm và 50 mm. Chúng thường xuất hiện ở biển Đỏ, Ấn Độ Dương ven Kenya, Tanzania, Madagascar, Mozambique và vùng Tây Thái Bình Dương.

  • Dautzenberg, Ph. (1929). Mollusques testacés marins de Madagascar. Faune des Colonies Francaises, Tome III
  • Branch, G.M. et al. (2002). Two Oceans. 5th impression. David Philip, Cate Town & Johannesburg
  • Alf A. & Kreipl K. (2003). A Conchological Iconography: The họ Turbinidae, Subfamily Turbininae, Chi Turbo. Conchbooks, Hackenheim Germany
  • Gastropods.com: Lunella (Lunella) coronatus; accessed: 15 tháng 3 năm 2011
09087-lunella-coronata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)