User Tools

Site Tools


09094-lissotestella-la-gi

Lissotestella
Thời điểm hóa thạch: Miocene to Recent
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Lissotestella
Powell, 1946
Loài điển hình
Lissotestella tenuilirata Powell, A.W.B., 1931
Các loài

Xem trong bài.

Lissotestella là một chi ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

Các loài trong chi Lissotestella gồm có:

  • Lissotestella caelata (Powell, 1937)
  • Lissotestella consobrina (Powell, 1940)
  • Lissotestella cookiana Dell, 1956
  • Lissotestella rissoaformis (Powell, 1931)
  • Lissotestella tenuilirata (Powell, 1931)
  • Lissotestella tryphenensis (Powell, 1937)
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
09094-lissotestella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)