User Tools

Site Tools


09095-haliotis-cyclobates-la-gi

Haliotis cyclobates
Haliotis cyclobates.jpg

Dorsal view of a shell of H. cyclobates

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. cyclobates
Danh pháp hai phần
Haliotis cyclobates
Péron, 1816
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis excavata Lamarck, 1822

Haliotis cyclobates là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ a ă Haliotis cyclobates Péron, 1816. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis cyclobates tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis cyclobates tại Wikimedia Commons

09095-haliotis-cyclobates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)