User Tools

Site Tools


09097-infundibulops-la-gi

Infundibulops
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Infundibulops
Pilsbry, 1889
Danh pháp đồng nghĩa

Trochus (Infundibulops) Pilsbry, 1889

Infundibulops là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Infundibulops gồm có:

  • Infundibulops cariniferus (Beck in Reeve, 1842)[2]
  • Infundibulops erythraeus (Brocchi, 1821)
  • Infundibulops kochii (Philippi, 1844)
  1. ^ Infundibulops Pilsbry, 1889. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 12 năm 2010.
  2. ^ Infundibulops cariniferus (Beck in Reeve, 1842). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
09097-infundibulops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)