User Tools

Site Tools


09099-ethminolia-iridifulgens-la-gi

Ethminolia iridifulgens
Ethminolia iridifulgens 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Ethminolia
Loài (species) E. iridifulgens
Danh pháp hai phần
Ethminolia iridifulgens
(Melvill, 1910)
Danh pháp đồng nghĩa

Solariella iridifulgens J.C. Melvill, 1910

Ethminolia iridifulgens là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Ethminolia iridifulgens (Melvill, 1910). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Ethminolia iridifulgens tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Ethminolia iridifulgens tại Wikimedia Commons

09099-ethminolia-iridifulgens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)