User Tools

Site Tools


09101-guildfordia-aculeata-la-gi

Guildfordia aculeata
Guildfordia aculeata 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Guildfordia
Loài (species) G. aculeata
Danh pháp hai phần
Guildfordia aculeata
Kosuge, 1979
Danh pháp đồng nghĩa
  • Guildfordia kurzi Petuch, 1979
  • Guildfordia tagaroae Alf & Kreipl, 2006

Guildfordia aculeata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Guildfordia aculeata Kosuge, 1979. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Guildfordia aculeata tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Guildfordia aculeata tại Wikimedia Commons

09101-guildfordia-aculeata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)