User Tools

Site Tools


09112-haliotis-coccoradiata-la-gi

Haliotis coccoradiata
Haliotis coccoradiata.jpg

Dorsal view of a shell of H. coccoradiata

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. coccoradiata
Danh pháp hai phần
Haliotis coccoradiata
Reeve, 1846
Danh pháp đồng nghĩa
  • Haliotis (Haliotis) coccoradiata Reeve, 1846
  • Notohaliotis coccoradiatus (Reeve, 1846)

Haliotis coccoradiata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Haliotis coccoradiata Reeve, 1846. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis coccoradiata tại Wikispecies
09112-haliotis-coccoradiata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)