User Tools

Site Tools


09113-fluxinella-la-gi

Fluxinella
Fluxinella discula 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Seguenziidae
Tông (tribus) Fluxinellini
Chi (genus) Fluxinella
Loài điển hình
Fluxinella lepida Marshall, B.A., 1983
Danh pháp đồng nghĩa
Fluxiella Okutani, 1968 (nomen nudum)

Fluxinella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Seguenziidae.[1]

Các loài trong chi Fluxinella gồm có:

  • Fluxinella discula (Dall, 1889)[2]
  • Fluxinella stellaris Bozzetti, 2008[3]
  1. ^ Fluxinella . World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Fluxinella discula (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Fluxinella stellaris Bozzetti, 2008. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
09113-fluxinella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)