User Tools

Site Tools


09114-microgaza-fulgens-la-gi

Microgaza fulgens
Microgaza fulgens 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Microgaza
Loài (species) M. fulgens
Danh pháp hai phần
Microgaza fulgens
Dall, 1907
Danh pháp đồng nghĩa
  • Archiminolia zacaloides (Schepman, 1908)
  • Solariella (Solariella) zacalloides Schepman, 1908

Microgaza fulgens là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Microgaza fulgens Dall, 1907. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Microgaza fulgens tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Microgaza fulgens tại Wikimedia Commons

09114-microgaza-fulgens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)