User Tools

Site Tools


09116-osilinus-sauciatus-la-gi

Phorcus sauciatus
Osilinus sauciatus 001.jpg

Osilinus sauciatus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Monodontinae
Chi (genus) Osilinus
Loài (species) P. sauciatus
Danh pháp hai phần
Phorcus sauciatus
(Koch, 1845)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Phorcus sauciatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Loài này có kích thước giữa 11 mm and 27 mm

Loài này phân bố ở the Atlantic Ocean along the Canaries.

  • Gofas, S.; Le Renard, J.; Bouchet, P. (2001). Mollusca, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in châu Âu and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 180–213
  • Donald K.M., Kennedy M. & Spencer H.G. (2005) The phylogeny and taxonomy of austral monodontine topshells (Mollusca: Gastropoda: Trochidae), inferred from DNA sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 37: 474-483
09116-osilinus-sauciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)