User Tools

Site Tools


09117-anekes-affinis-la-gi

Anekes affinis
Anekes affinis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Anekes
Loài (species) A. affinis
Danh pháp hai phần
Anekes affinis
(Jeffreys, 1883)
Danh pháp đồng nghĩa

Cyclostrema affine Jeffreys 1883 (original combination)

Anekes affinis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Anekes affinis (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Anekes affinis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Anekes affinis tại Wikimedia Commons

09117-anekes-affinis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)