User Tools

Site Tools


09119-moelleria-la-gi

Moelleria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Moelleriinae
Chi (genus) Moelleria
Jeffreys, 1865

Moelleria là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Các loài trong chi Moelleria gồm có:

  • Moelleria costulata (Møller, 1842)[2]
  1. ^ Moelleria Jeffreys, 1865. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Moelleria costulata (Møller, 1842). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
09119-moelleria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)