User Tools

Site Tools


09120-turbo-elegans-la-gi

Turbo elegans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. elegans
Danh pháp hai phần
Turbo elegans
(Philippi)

Turbo elegans là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Turbo elegans (Philippi). World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo elegans tại Wikispecies
09120-turbo-elegans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)